We steunen

Goede Doelen

We steunen fantastische initiatieven

Goede doelen kiezen is zowat het moeilijkste wat er is. Als de mogelijkheid bestond zou je je willen inzetten voor elk doel waar je mee in aanraking komt en een hartverwarmend gevoel bij krijgt. Helaas werkt het zo niet. Om keuzes te maken heb je een duidelijke visie nodig. Een visie die mee de weg bepaald in waar we onze impact willen maken.

Zoals ons logo het uitdraagt, starten wij dit jaar met het planten van een boom. Eén die we groot en krachtig willen maken. Zoals de jaarringen in een boom zal LC55 deze ook vertonen. Jaar na jaar zal het bestuur een visie uitdragen en een richting bepalen. Voor onze eerste jaarring heeft dit bestuur vanaf de start gekozen voor een focus op educatie en toekomst.

Wanneer we naar de pijnplekken van onze samenleving kijken, zien we een significante correlatie tussen de denkpatronen die kinderen meekrijgen op jonge leeftijd en hun succes in het latere leven. Het is nooit onmogelijk om deze om te keren maar het kost zoveel meer moeite, pijn en verdriet. Wij willen ons daarom richten op goede doelen die zich focussen om kinderen krachtig in de wereld te zetten van aan de start. Wij geloven dat we zo bouwen aan een mooie sterke maatschappij en toekomst.

Steun je mee?

Je kan de goede doelen steunen met een donatie of 1 van onze acties aankopen of je inschrijven op 1 van onze evenementen.

Lucia
Meer dan ooit slaat de armoede hard toe in België. Kinderen zijn de eerste slachtoffers. België staat op de 16de plaats op de lijst van rijke landen volgens BBP per inwoner. Nochtans bevestigen alle rapporten en barometers het volgende: ongeveer een kind op vier in ons land lijdt armoede of wordt geconfronteerd met sociale uitsluiting.

424 000 kinderen die in onze onmiddellijke omgeving leven worden in hun rechten bedreigd: recht op wonen, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs en sociale integratie. Een aanvullende bijstand, hoe klein ook, is daarom nodig. LUCIA is opgericht om precies deze hulp te kunnen verlenen. Ook LC55 wil LUCIA ondersteunen dankzij allerlei acties, giften en donaties.

Meer uitleg rond Lucia’s werking en de contactgegevens van de afdeling Provincie Antwerpen kan je vinden op hun site: www.luciaweb.be

Het Open Poortje

Opvoeden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een warm gezinsleven uitbouwen als je het soms moeilijk hebt, hoe pak je dat aan? Soms kan het je echt te veel worden… Het Open Poortje is een organisatie die zowel programma’s aanbiedt als CKG (centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning) maar ook een aanbod heeft voor residentiële opvang en begeleiding van kinderen binnen Jongerenwelzijn. Het Open Poortje richt zich hierbij naar gezinnen met jonge kinderen.

Niet enkel binnen de lange residentiële begeleidingen, ook in de korte residentiële opvang en meer en meer in het mobiel begeleidingsaanbod worden ze geconfronteerd met hulpvragen van gezinnen met veelvoudige en veelvormige opvoedingsmoeilijkheden. Opvoeden is een interactioneel proces, dat zich niet afspeelt in een vacuüm. Het kluwen van problemen waar gezinnen mee worstelen en de impact hiervan op de opvoeding vragen een diepgaande analyse en aanpak. Het zijn situaties waarin pasklare antwoorden en vooraf vastgestelde behandelprogramma’s vaak onvoldoende baten.

Er komt heel wat kijken bij de begeleiding van kinderen en jongeren in moeilijke contexten. Soms meer dan wat de begeleiders kunnen doen. Daarom willen we hun prachtige organisatie en programma’s steunen met fondswerving en vrijwilligerswerk.

Monte Rosa

Monte Rosa vzw is een organisatie die kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties langdurig begeleidt. Ze bieden een (jarenlang) verblijf aan voor diegene die nergens terecht kunnen en begeleiden hen in allerlei zaken. Het eigen netwerk van het kind blijft hierin zoveel mogelijk centraal staan. Ze worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun eigen leven in handen te nemen en krijgen hiervoor ook de juiste zorg en begeleiding op maat. Zo kunnen ze met een nieuwe, goede start het leven weer ingaan.

LC55 probeert Monte Rosa te ondersteunen met donaties en giften. Ook zouden we graag onze handen uit de mouwen steken bij de op handen zijnde verbouwing. Bezoek Monte Rosa en steun mee.

Uilenspel vzw

Uilenspel vzw biedt gratis schoolse ondersteuning aan kinderen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Vrijwilligers uit de buurt zijn het kloppend hart van deze warme werking. Elke week gaan ze een uurtje langs bij een gezin om samen met het kind te werken aan de schoolse vaardigheden en motivatie.

Uilenspel vzw wilt kinderen inspireren door al spelend te leren. Want leren gaat toch beter als het leuk is? In de spelotheken staan medewerkers klaar om de vrijwilligers te helpen met het uitzoeken van geschikt materiaal.

Uilenspel vzw bestaat al een kleine 10-jaar in Gent en sinds dit jaar breidde hun werking uit in Antwerpen. De spelotheek van Antwerpen is nog niet zo groot. LC55 ondersteunt Uilenspel vzw via gedonneerde spelen en giften om de spelotheek te vergroten.

Beire Cool
Dit goede doel sprak ons onmiddellijk aan. De gedrevenheid van Leny en Joëlle, de 2 oprichters en bestuursleden van deze VZW, was voor al onze ladies voelbaar. Dit is de reden waarom wij besloten om van Beire Cool het eerste goede doel te maken dat wij als nieuwe Ladies Circle zullen steunen. Met de opbrengst van ons Charter op 11 september 2021 hopen wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Onze ambities hier zijn niet min. Beire Cool heeft ongeveer 8.500 EUR nodig om een voltallige groep van 45 kinderen een ganse week zorgeloos op kamp te laten gaan. Wij gaan er alvast voor en wij hopen u ook!

De droom van Beire Cool is om kansarme kinderen een weekje zorgeloos, gewoon kind te laten zijn tijdens een beire coole vakantie met leeftijdsgenootjes. Daar stopt het echter niet. Door tal van activiteiten willen ze bij Beire Cool de kinderen hun mooie talenten laten ontdekken en hen zo verder laten groeien in hun eigen authenticiteit en zelfvertrouwen. Zo wil Beire Cool haar steentje bijdragen in de ontwikkeling van kansarme kinderen tot veerkrachtige jongeren.

Neem snel een kijkje op www.beirecool.be en steun LC55 om een voltallige groep kinderen een fantastische vakantie te bezorgen!